مهندسی آتش در دانشگاه های ایران

>>> تاریخ انشتار پست :1398/12/20

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق که صبح امروز در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه علم و فرهنگ جزو دانشگاه‌های نسل سوم و کار آفرین محسوب می‌شود؛ وظیفه جهاد دانشگاهی تولید فناوری‌های مورد نیاز در کشور یا انتقال تکنولوژی برای تولید این فناوری‌ها است و همین فناوری ها است که موجب کاهش قیمت خدماتی مانند قیمت پوشش ضد حریق می شود.

ورود رشته «مهندسی آتش نشانی» به نظام آموزشی کشور

وی بیان کرد: در حوزه آموزش صنایع نفت و گاز 2دانشگاه و 130 مرکز آموزشی تخصصی مشغول  فعالیت هستند، دانشگاه علم و فرهنگ که وابسته به جهاد دانشگاهی بوده سعی می‌کند در حوزه‌ای وارد شود که پیش از این ورود جدی و کاربردی به آن نبوده است.

کاربرد مهندسی آتش در اجرای پوشش ضد حریق

رئیس جهاد دانشگاهی عنوان کرد: در دانشگاه علم و فرهنگ دانشجویان در رشته‌های مهندسی ایمنی و حقوق نفت و گاز تربیت می‌شوند؛ ایران در زمینه تولید فناوری‌های مورد نیاز کشور به خود کفایی رسیده است اما باید اعتماد به تولید داخلی جلب شود.

وی افزود: اکنون در کشور رشته‌ مهندسی آتش نشانی وجود ندارد که باید در آینده ای نزدیک بتوانیم برای  این رشته نیز دانشجو تربیت کنیم. این رشته در حوزه های مربوط به شرکت های اجرای پوشش ضد حریق نیز کاربرد خواهد داشت.

طیبی تاکید کرد: در حوزه آتش نشانی که نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود 20 درصد بودجه از منابع دولتی و 80 درصد از تجاری سازی منابع تامین می‌شود متاسفانه اکنون  ساخت مواد اولیه مورد نیاز تجهیزات آتش نشانی در کشور انجام نمی شود اما ما توانایی لازم در ساخت مواد اولیه مورد نیاز لوازم آتش نشانی را داریم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان